Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů (GDPR)

Vaše osobní údaje jsou u mne v bezpečí.
Velmi si vážím Vaší důvěry a kladu zásadní důraz na ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracování. Veškeré osobní údaje zpracovávám výlučně v souladu správními předpisy, upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat Vás o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s poskytováním služeb, produktů a návštěvou webových stránek www.skorepa-photo.com.

Hlavní zásady, které respektuji:

• vyžaduji jen nezbytné minimum osobních údajů;
• osobní údaje vždy zpracovávám pro určitý, jasně a srozumitelně stanovený účel;
• tyto údaje zpracovávám jen po nezbytně nutnou dobu
• osobní údaje zpracovávám způsobem, který zajišťuje maximální možnou bezpečnost;
• transparentně Vás informuji o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech souvisejících s tímto zpracováním;

Na mých webstránkách nesleduji chování Vás, jednotlivého konkrétního návštěvníka.
“Fototaháky” poskytuji ke stažení zdarma a nepodmiňuji jejich získání zadáváním Vašeho e-mailu. Komentáře k fotografiím a článkům můžete psát s uvedením jména či přezdívky, bez zadávání osobních údajů.
Nerozesílám žádná obchodní sdělení.

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, případně kombinace více informací, které lze využít k identifikování konkrétní fyzické osoby (např. jméno a příjmení, e-mail, lokace nebo IP adresa).
Správcem osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“) je:
Ing. Jiří Skořepa se sídlem Rybova Lhota 46, 392 01 Skalice
IČO: 625 08 369

Kontaktní telefon: +420 702 999 521
Kontaktní e-mail: jiri@skorepa-photo.com
(dále jen „Správce“)

S jakými osobními údaji od Vás pracuji?

Shromažďuji a zpracovávám o vás osobní údaje přiměřeně účelu zpracovávání. V žádném případě nevyžaduji, neshromažďuji a nezpracovávám vaše citlivé osobní údaje (zvláštní kategorii osobních údajů).

Proč vaše osobní údaje potřebuji?

1. Pro účel dotazů, připomínek či nezávazné poptávky ve věci mých služeb, produktů či poradenství zpracovávám z důvodů vyřízení dotazu či poptávky v nezbytném rozsahu některé z těchto osobních údajů:
• Jméno, příjmení, e-mail nebo telefon, případně další sdělené osobní a kontaktní údaje.
Tyto osobní údaje držím nanejvýš po dobu 1 roku od poslední komunikace.
2. Pro účel obchodních (mé služby či produkty) vztahů zpracovávám z důvodů plnění smluvních povinností v nezbytném rozsahu některé z těchto osobních údajů:
• Jméno, příjmení, titul, kontaktní adresa a případně zasílací adresa, email, telefon, bankovní spojení, firma, objednávka, faktura, reklamace.
Tyto osobní údaje držím nanejvýš po dobu 5 let od objednání.
3. Pro účel daňové a účetní evidence zpracovávám zdůvodů nezbytných pro splnění zákonných povinností tyto osobní údaje:
• Dokumenty daňové a účetní evidence.
Účetní dokumenty držím po dobu stanovenou daňovými a účetními předpisy.
4. Pro účel evidence a hlášení případů porušení zabezpečení osobních údajů je mým oprávněným zájmem pro obranu mých právních nároků zpracovávat tyto osobní údaje:
• Jméno, příjmení, datum narození, telefon, e-mail, datum oznámení, popis incidentu, přijatá opatření.
Tyto osobní údaje budu držet 10 let.
5. Pro účel výkonu práv pro ochranu osobních údajů je mým oprávněným zájmem pro obranu mých právních nároků zpracovávat tyto osobní údaje:
• Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, datum žádosti, předmět žádosti, datum odpovědi, odpověď při plnění práv subjektu údajů, podpis.
Tyto osobní údaje budu držet po dobu 10 let.
Proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce Ing. Jiří Skořepa můžete podat námitku na výše uvedených kontaktních údajích.

Komu osobní údaje zpřístupňuji?

Osobní údaje poskytuji těmto příjemcům:
• Pro správu webu a e-mailové komunikace se zákazníky a návštěvníky webu využívám služeb OSVČ Michal Vitásek, sídlem U Čtvrté baterie 1960/9, Praha 6, 16200 (IČ 760 97 366)
• Pro bezhotovostní platební styk využívám služeb Fio banka a.s.
Výše uvedení příjemci zpracovávají vaše osobní údaje pouze za uvedenými účely a na základě mých pokynů v souladu s příslušnými opatřeními pro zajištění důvěrnosti a zabezpečení vašich osobních údajů.

     

Jak nakládám s cookies?

Tento web ke svému provozu využívá technologii cookies.

Cookies jsou malé soubory, který Váš prohlížeč čte nebo ukládá na Vašem koncovém zařízení (počítači, mobilu). Díky cookies je web schopen zapamatovat si Vaše volby.
Podle účelu dělíme cookies do kategorií:
• Nezbytně nutné cookies – udržují relaci se serverem a jsou nutné třeba pro přihlašování
• Funkční cookies – obsahují vaše volby a preference (například jazyk)
• Analytické a výkonnostní cookies – slouží například pro sledování návštěvnosti webu

Chci, abyste se na mém webu cítili jako doma. Kde všechno funguje jak má (k tomu slouží nezbytně nutná technická cookies), ale nikdo vás nešpehuje a neobtěžuje. Proto nepoužívám žádná marketingová či analytická cookies.

Jaká jsou vaše práva?

Pro ochranu vašich osobních údajů můžete bezplatně uplatňovat vaše práva:

  • Právo na přístup – pokud byste chtěli vědět, jaké osobní údaje o vás držím.
  • Právo na opravu – pokud jsou Vámi poskytnuté informace nepřesné nebo se změnily, můžete mne kdykoliv požádat o opravu vašich osobních údajů.
  • Právo na výmaz – při uplatnění tohoto práva o Vás smažu všechny osobní údaje, které identifikuji jako nepotřebné (nemající zákonný účel) nebo protiprávně držené. Právo na výmaz je uplatňováno také samočinně vpřípadě, že skončila doba určená pro držení osobních údajů, odvoláte svůj souhlas nebo uznám vaši námitku proti zpracování.
  • Právo na omezení zpracování – v případě, že chcete obhájit své nároky a já neplním Vaše požadavky při uplatňování práva na ochranu osobních údajů, můžete uplatnit své právo na omezení zpracování a já nebudu vaše osobní údaje používat, kromě případů, kdy je to vyžadováno zákonem. Budu Vás informovat, pokud bych se rozhodl Vaše údaje dál používat.
  • Právo na přenositelnost údajů – pokud jste mi poskytli údaje na základě souhlasu nebo pro potřeby smlouvy, mám povinnost na Vaši žádost tyto údaje předat velektronické podobě Vám nebo příjemci, kterého určíte.
  • Právo vznést námitku – proti zpracovaní osobních údajů na základě oprávněného zájmu (např. ochrana majetku nebo obrany práv), pokud porušují Vaše práva a svobody.
  • Právo podat stížnost– buď na kontaktu mne jako správce nebo u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ale věřím, že k tomu nebudete mít důvod :-).

Závěrečná ustanovení

Jako správce prohlašuji, že jsem přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Jsem oprávněn tyto podmínky aktualizovat.
Aktuální verze bude vždy zveřejněna na tomto webu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022.

hledat
×
Chci, abyste se na mém webu cítili jako doma. Kde všechno funguje jak má (k tomu slouží nutné technické cookies ), ale nikdo vás nešpehuje a neobtěžuje. Proto nepoužívám žádná matketingová či analytická cookies.