Aceras anthropophorum – aceras podivný (aceras panenka)
Aceras anthropophorum – aceras podivný (aceras panenka)
Adonis vernalis – hlaváček jarní
Adonis vernalis – hlaváček jarní
Anacamptis laxiflora - vstavač řídkokvětý
Anacamptis laxiflora - vstavač řídkokvětý
Anacamptis morio – vstavač kukačka
Anacamptis morio – vstavač kukačka
Anacamptis pyramidalis – rudohlávek jehlancový
Anacamptis pyramidalis – rudohlávek jehlancový
Adenophora liliifolia – zvonovec liliolistý
Adenophora liliifolia – zvonovec liliolistý
Anacamptis collina - vstavač chlumní
Anacamptis collina - vstavač chlumní
Anacamptis palustris – vstavač bahenní
Anacamptis palustris – vstavač bahenní
Anemone nemorosa – sasanka hajní
Anemone nemorosa – sasanka hajní
Arnica montana – prha arnika
Arnica montana – prha arnika
Brassica napus subsp. napus – brukev řepka olejka
Brassica napus subsp. napus – brukev řepka olejka
Carex pilosa – ostřice chlupatá
Carex pilosa – ostřice chlupatá
Carpinus betulus – habr obecný
Carpinus betulus – habr obecný
Cephalanthera damasonium – okrotice bílá
Cephalanthera damasonium – okrotice bílá
Cephalanthera longifolia – okrotice dlouholistá
Cephalanthera longifolia – okrotice dlouholistá
Cephalanthera rubra – okrotice červená
Cephalanthera rubra – okrotice červená
Ceterach officinarum – kyvor lékařský
Ceterach officinarum – kyvor lékařský
Coeloglossum viride – vemeníček zelený
Coeloglossum viride – vemeníček zelený
Cirsium heterophyllum – pcháč různolistý
Cirsium heterophyllum – pcháč různolistý
Corallorhiza trifida – korálice trojklaná
Corallorhiza trifida – korálice trojklaná
Corydalis sp. – dymnivka
Corydalis sp. – dymnivka
Colchicum autumnale – ocún jesenní
Colchicum autumnale – ocún jesenní
Crambe tataria – katrán tatarský
Crambe tataria – katrán tatarský
Crocus albiflorus – šafrán bělokvětý
Crocus albiflorus – šafrán bělokvětý
Crocus vernus – šafrán jarní
Crocus vernus – šafrán jarní
Cyclamen repandum – brambořík vykrojený
Cyclamen repandum – brambořík vykrojený
Cypripedium calceolus – střevičník pantoflíček
Cypripedium calceolus – střevičník pantoflíček
Dactylorhiza incarnata – prstnatec pleťový
Dactylorhiza incarnata – prstnatec pleťový
Dactylorhiza majalis – prstnatec májový
Dactylorhiza majalis – prstnatec májový
Dactylorhiza sambucina – prstnatec bezový
Dactylorhiza sambucina – prstnatec bezový
Dactylorhiza traunsteineri – prstnatec Traunsteinerův
Dactylorhiza traunsteineri – prstnatec Traunsteinerův
Digitalis purpurea – náprstník nachový
Digitalis purpurea – náprstník nachový
Dracocephalum austriacum – včelník rakouský
Dracocephalum austriacum – včelník rakouský
Drosera rotundifolia - rosnatka okrouhlolistá
Drosera rotundifolia - rosnatka okrouhlolistá
Dryopteris cristata – kapraď hřebenitá
Dryopteris cristata – kapraď hřebenitá
Echium maculatum – hadinec červený
Echium maculatum – hadinec červený
Epipactis atrorubens – kruštík tmavočervený
Epipactis atrorubens – kruštík tmavočervený
Epipactis greuteri – kruštík Greuterův
Epipactis greuteri – kruštík Greuterův
Epipactis helleborine – kruštík širolistý
Epipactis helleborine – kruštík širolistý
Epipactis microphylla – kruštík drobnolistý
Epipactis microphylla – kruštík drobnolistý
Epipactis palustris – kruštík bahenní
Epipactis palustris – kruštík bahenní
Epipactis purpurata – kruštík modrofialový
Epipactis purpurata – kruštík modrofialový
Epipogium aphyllum – sklenobýl bezlistý
Epipogium aphyllum – sklenobýl bezlistý
Equisetum arvense – přeslička rolní
Equisetum arvense – přeslička rolní
Erythronium dens-canis – kandík psí zub
Erythronium dens-canis – kandík psí zub
Eriophorum angustifolium – suchopýr úzkolistý
Eriophorum angustifolium – suchopýr úzkolistý
Evernia prunastri – větvičník slívový
Evernia prunastri – větvičník slívový
Fagus sylvatica - buk lesní
Fagus sylvatica - buk lesní
Fragaria vesca – jahodník obecný
Fragaria vesca – jahodník obecný
Fragaria × ananassa – jahodník velkoplodý
Fragaria × ananassa – jahodník velkoplodý
Gentianella praecox subsp. bohemica – hořeček mnohotvarý český
Gentianella praecox subsp. bohemica – hořeček mnohotvarý český
Gentianopsis ciliata – hořec brvitý
Gentianopsis ciliata – hořec brvitý
Gentiana pneumonanthe – hořec hořepník
Gentiana pneumonanthe – hořec hořepník
Galium aparine – svízel přítula
Galium aparine – svízel přítula
Goodyera repens – smrkovník plazivý
Goodyera repens – smrkovník plazivý
Gypsophila paniculata – šater latnatý
Gypsophila paniculata – šater latnatý
Hammarbya paludosa – měkkyně bažinná
Hammarbya paludosa – měkkyně bažinná
Helichrysum arenarium – smil písečný
Helichrysum arenarium – smil písečný
Hepatica nobilis – jaterník podléška
Hepatica nobilis – jaterník podléška
Hesperis tristis – večernice smutná
Hesperis tristis – večernice smutná
Himantoglossum adriaticum – jazýček jadranský
Himantoglossum adriaticum – jazýček jadranský
Hordeum vulgare – ječmen setý
Hordeum vulgare – ječmen setý
Himantoglossum robertianum – jazýček, barlie statná
Himantoglossum robertianum – jazýček, barlie statná
Hypogymnia physodes – terčovka bublinatá
Hypogymnia physodes – terčovka bublinatá
Iris pumila – kosatec nízký
Iris pumila – kosatec nízký
Iris humilis subsp. arenaria – kosatec skalní písečný
Iris humilis subsp. arenaria – kosatec skalní písečný
Isopyrum thalictroides – zapalice žluťuchovitá
Isopyrum thalictroides – zapalice žluťuchovitá
Juniperus sp. – jalovec
Juniperus sp. – jalovec
Leucojum vernum – bledule jarní
Leucojum vernum – bledule jarní
Lilium martagon – lilie zlatohlavá
Lilium martagon – lilie zlatohlavá
Limodorum abortivum – hnědenec zvrhlý
Limodorum abortivum – hnědenec zvrhlý
Liparis loeselii – hlízovec Loeselův
Liparis loeselii – hlízovec Loeselův
Listera cordata – bradáček srdčitý
Listera cordata – bradáček srdčitý
Lobothallia radiosa – misnička paprsčitá
Lobothallia radiosa – misnička paprsčitá
Lonicera xylosteum – zimolez obecný
Lonicera xylosteum – zimolez obecný
 Luzula campestris – bika ladní
Luzula campestris – bika ladní
Lycopodiella inundata – plavuňka zaplavovaná
Lycopodiella inundata – plavuňka zaplavovaná
Lycopodium annotinum – plavuň pučivá
Lycopodium annotinum – plavuň pučivá
Lycopodium clavatum – plavuň vidlačka
Lycopodium clavatum – plavuň vidlačka
Menyanthes trifoliata – vachta trojlistá
Menyanthes trifoliata – vachta trojlistá
Nuphar luteus – stulík žlutý
Nuphar luteus – stulík žlutý
Neottia nidus-avis – hlístník hnízdák
Neottia nidus-avis – hlístník hnízdák
Neotinea maculata
Neotinea maculata
Neotinea  tridentata (Orchis tridentata) – vstavač trojzubý
Neotinea tridentata (Orchis tridentata) – vstavač trojzubý
Ophrys apifera – tořič včelonosný
Ophrys apifera – tořič včelonosný
Ophrys bertolonii subsp. bertolonii – tořič Bertolonův
Ophrys bertolonii subsp. bertolonii – tořič Bertolonův
Ophrys holoserica subsp. holubyana – tořič čmelákovitý Holubyho
Ophrys holoserica subsp. holubyana – tořič čmelákovitý Holubyho
Ophrys lutea – tořič žlutý
Ophrys lutea – tořič žlutý
Ophrys medea – tořič
Ophrys medea – tořič
 Ophrys oestrifera subsp. montis-gargani (syn. Ophrys scolopax subsp. cornuta) – tořič
Ophrys oestrifera subsp. montis-gargani (syn. Ophrys scolopax subsp. cornuta) – tořič
Ophrys promontorii – tořič podhorský
Ophrys promontorii – tořič podhorský
Ophrys sipontensis – tořič sipontský
Ophrys sipontensis – tořič sipontský
Ophrys sphegodes – tořič pavoukonosný
Ophrys sphegodes – tořič pavoukonosný
Ophrys sphegodes subsp. garganica - tořič velikonoční gargánský
Ophrys sphegodes subsp. garganica - tořič velikonoční gargánský
Ophrys tenthredinifera – tořič pilatkonosný
Ophrys tenthredinifera – tořič pilatkonosný
Ophrys zinsmeisteri – tořič
Ophrys zinsmeisteri – tořič
Orchis italica – vstavač italský
Orchis italica – vstavač italský
Orchis mascula var. fallax - vstavač mužský
Orchis mascula var. fallax - vstavač mužský
Orchis mascula subsp. signifera – vstavač mužský znamenaný
Orchis mascula subsp. signifera – vstavač mužský znamenaný
Orchis militaris – vstavač vojenský
Orchis militaris – vstavač vojenský
Orchis papilionacea – vstavač motýlovitý
Orchis papilionacea – vstavač motýlovitý
Orchis purpurea – vstavač nachový
Orchis purpurea – vstavač nachový
Orchis spitzelii – vstavač Spitzelův
Orchis spitzelii – vstavač Spitzelův
Orchis ustulata subsp. aestivalis – vstavač osmahlý letní
Orchis ustulata subsp. aestivalis – vstavač osmahlý letní
Orchis ustulata subsp. ustulata – vstavač osmahlý pravý
Orchis ustulata subsp. ustulata – vstavač osmahlý pravý
Ophrys x slavica – tořič slovenský
Ophrys x slavica – tořič slovenský
Papaver somniferum – mák setý
Papaver somniferum – mák setý
Petasites hybridus – devětsil lékařský
Petasites hybridus – devětsil lékařský
Phacelia tanacetifolia – svazenka vratičolistá
Phacelia tanacetifolia – svazenka vratičolistá
Phleum pratense – bojínek luční
Phleum pratense – bojínek luční
Physcia adscendens – terčovník odstávavý
Physcia adscendens – terčovník odstávavý
Pinus mugo – borovice kleč
Pinus mugo – borovice kleč
Pinus sylvestris – borovice lesní
Pinus sylvestris – borovice lesní
Platanthera bifolia – vemeník dvoulistý
Platanthera bifolia – vemeník dvoulistý
Prunus spinosa – trnka obecná, slivoň trnka
Prunus spinosa – trnka obecná, slivoň trnka
Pseudevernia furfuracea – terčovka otrubičnatá
Pseudevernia furfuracea – terčovka otrubičnatá
Pseudorchis albida – běloprstka bělavá
Pseudorchis albida – běloprstka bělavá
Pulsatilla pratensis subsp. nigricans – koniklec luční načernalý
Pulsatilla pratensis subsp. nigricans – koniklec luční načernalý
Pulsatilla vernalis – koniklec jarní
Pulsatilla vernalis – koniklec jarní
Quercus robur – dub letní
Quercus robur – dub letní
Sanguisorba officinalis – krvavec toten
Sanguisorba officinalis – krvavec toten
Sarracenia purpurea – špirlice nachová
Sarracenia purpurea – špirlice nachová
Serapias istriaca – serapie
Serapias istriaca – serapie
Serapias lingua – serapie
Serapias lingua – serapie
Serapias orientalis subsp. apulica – serapie
Serapias orientalis subsp. apulica – serapie
Serapias vomeracea – serapie (sehnutka) nachová
Serapias vomeracea – serapie (sehnutka) nachová
× Serapicamptis rousi (Anacamptis laxiflora × Serapias vomeracea) – mezirodový hybrid vstavače chudokvětého a serapie nachové
× Serapicamptis rousi (Anacamptis laxiflora × Serapias vomeracea) – mezirodový hybrid vstavače chudokvětého a serapie nachové
Setaria sp – bér
Setaria sp – bér
Solanum tuberosum – lilek brambor
Solanum tuberosum – lilek brambor
Sorbus torminalis – jeřáb břek
Sorbus torminalis – jeřáb břek
Spiranthes spiralis – švihlík krutiklas
Spiranthes spiralis – švihlík krutiklas
Traunsteinera globosa – hlavinka horská
Traunsteinera globosa – hlavinka horská
Triticum aestivum – pšenice setá
Triticum aestivum – pšenice setá
× Triticosecale – tritikale, žitovec
× Triticosecale – tritikale, žitovec
Urtica dioica – kopřiva dvoudomá
Urtica dioica – kopřiva dvoudomá
Usnea scabrata – provazovka
Usnea scabrata – provazovka
Utricularia australis – bublinatka jižní
Utricularia australis – bublinatka jižní
Utricularia bremii – bublinatka vícekvětá
Utricularia bremii – bublinatka vícekvětá
Vaccinium myrtillus – brusnice borůvka
Vaccinium myrtillus – brusnice borůvka
Verbascum phoeniceum – divizna brunátná
Verbascum phoeniceum – divizna brunátná
Xanthoria polycarpa – terčovník mnohoplodý
Xanthoria polycarpa – terčovník mnohoplodý
Zea mays – kukuřice setá
Zea mays – kukuřice setá
hledat
×
Chci, abyste se na mém webu cítili jako doma. Kde všechno funguje jak má (k tomu slouží nutné technické cookies), ale nikdo vás nešpehuje a neobtěžuje. Proto nepoužívám žádná marketingová či analytická cookies.